Finns det vatten på planeten Mars?

En rymdfarkost har rest 711 miljoner kilometer till Mars.

Forskare vill veta om det har funnits vatten och liv på planeten Mars. En rymdfarkost har rest i 10 månader och 711 miljoner kilometer för att få veta detta. På bilder av planeten ser man att det finns spår av sjöar och floder. Forskare tror att människor kan åka till Mars år 2030.


Fundera och diskutera

En rymdfarkost från jorden har rest i 10 månader för att få veta om det har funnits liv på planeten Mars.

  • Hur gammal är du 2030?
  • Vill du åka till planeten Mars när du blir stor? Om svaret är ja,
  • vem skulle du vilja ta med dig?
  • Vilka planeter känner du till?

Mars är en planet.

Forskare tror att
det finns vatten på Mars.

En rymdfarkost
har åkt i 10 månader
och 711 miljoner kilometer.

Den ska ta reda på
om det finns vatten
på Mars.

Forskare tror att
vi kan åka
till Mars år 2030


 Fundera och diskutera

  • Hur många år är du 2030?
  • Vill du åka till Mars när du blir stor?
  • Vem vill du ta med dig?
  • Vilka planeter finns?