Bokbussen är tillbaka i vår

Den gamla bussen såg inte riktigt ut så här. Men till nästa höst bygger biblioteket en ny buss.

Vad är ett bibliotek?

  • Ett bibliotek är en plats.
  • Där kan du låna böcker.
  • Du får ta med böckerna hem för att läsa dem.
  • Det finns ofta skivor och filmer att låna också.

Bokbussen har slutat rulla. På bokbussen kunde människor i Malmö låna böcker. Nästa vår rullar den igen.

På bibliotek kan du låna böcker. Det är gratis. Det finns jättemånga böcker på ett bibliotek. När du lånar böcker får du ta med dem hem och läsa.

Ett bibliotek måste inte vara ett hus. Det kan också vara en buss.

I Malmö fanns det en biblioteksbuss. Den åkte runt på gatorna. Bussen stannade på en del ställen. När den stannade kunde du låna böcker.

Men nu har de parkerat bussen. Därför att de bygger en ny buss. Den ska vara färdig nästa vår. Då kan du låna böcker från den igen.

Läs mer här.

Vad är ett bibliotek?

  • På ett bibliotek
    kan du låna böcker gratis.

Bokbussen är tillbaka i vår

På bibliotek
kan du låna böcker.
Det är gratis.

Du får ta med
böckerna hem.

Ett bibliotek kan vara
ett hus. Det kan också
vara en buss.

I Malmö fanns det
en biblioteksbuss.
Ibland stannade bussen.
Då kunde du låna böcker.

En ny buss

Nu har de
parkerat bussen.
De bygger en ny.
Den är färdig nästa vår.

Då kan du
låna böcker igen.

Läs mer här.