Här får barnen bestämma själva

Vilket bord är egentligen bäst? BILD: INGEMAR D KRISTIANSEN

Fakta Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett internationellt avtal. I det står det att barn har egna rättigheter.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Men det finns 4 grundläggande principer.

 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 2. Vi ska ha barnets bästa i åtanke vid alla beslut som påverkar barn
 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling
 4. All barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Många beslut ska tas när Östervångsskolan i Lund flyttar till Tunaskolan. Vilken skolbänk är skönast och vilken färg är finast? Barnen får själva bestämma.

 

Sydsvenskan var på plats när eleverna i klass 2-3 A testade stolar.

 

– Jag väljer den här stolen, för den är bra att sitta på.

– Men kolla på denna då! Den är bättre.

– Ska du rösta på den? Den är inte så skön.

 

Så kunde det låta när barnen testade.

 

Daniel Simonsson jobbar på Specialpedagogiska myndigheten. Han var också på skolan. Specialpedagogiska myndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna ska få chansen att nå målen för sin utbildning. Oavsett vilka förutsättningar de har. Han säger att miljön på skolan måste kännas rätt. Både i hjärta och hjärna.

 

Ann Holmström är rektor på Östervångsskolan.

 

– Att eleverna får vara med i denna typ av beslut är inte så vanligt i skolans värld.  Men det  borde vara en självklarhet – det är ju även elevernas arbetsmiljö. För oss är detta en av flera praktiska tillämpningar av Barnkonventionen, säger hon.

 

Östervångsskolans elevråd ville ha visningen. Sedan röstar eleverna på vilken färg, vilka stolar och bord de gillar mest. Elevrådet tar reda på resultatet och ger det till skolans ledning.

Fakta Barnkonventionen

 • I barnkonventionen står det att
  barn har egna rättigheter.
 • Det finns 4 grundläggande principer.
 1. Alla barn har samma rättigheter
  och lika värde.
 2. Vi ska ha barnets bästa i åtanke
  vid alla beslut som påverkar barn.
 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 4. All barn har rätt
  att uttrycka sin mening
  och få den respekterad.

Östervångsskolan i Lund
flyttar till Tunaskolan.
Barnen får vara med och bestämma.
De får berätta vilken skolbänk
som är skönast och vilken färg som är finast. 

 

Sydsvenskan var på skolan
när eleverna i klass 2-3 A testade stolar.

 

– Jag väljer den här stolen,
för den är bra att sitta på.

– Men kolla på denna då!
Den är bättre.

– Ska du rösta på den?
Den är inte så skön.

 

Så kunde det låta när barnen
testade.

 

Daniel Simonsson var också på skolan.
Han jobbar på
Specialpedagogiska myndigheten.

 

De arbetar för att barn,
unga och vuxna ska nå målen
med sin utbildning.
Oavsett vilka förutsättningar de har.

 

Ann Holmström är rektor
på Östervångsskolan.

 

– Att eleverna får vara med
i denna typ av beslut
är inte så vanligt.
Men det  borde vara
en självklarhet – det är ju även elevernas
arbetsmiljö, säger hon.

 

Eleverna röstar på vilken färg,
vilka stolar och bord
de gillar mest.

 

Elevrådet tar reda på resultatet.
De ger det till skolans ledning.