Hundar gör det roligare att läsa

Läshundar kanske inte alltid har glasögon. Men de gör det roligare att läsa.

Blir du nervös av att läsa högt i skolan? Det kan vara lättare att läsa för en hund istället. Läshundar utbildas på flera platser i Sverige.

Läshundar har funnits i USA i 15 år. Men i Sverige är det ganska nytt. Tanken är att hundarna ska göra barn lugnare. Och barnen får läsa högt för någon som verkligen lyssnar.

Förra året var 24 barn med i ett projekt. De fick läsa för en hund 8 gånger. Alla tyckte att det blev roligare att läsa. Nu är några hundar ute på skolor i Skåne och Halland.

Det har gett bra resultat. Barnen har blivit lugnare. Och de har kunnat koncentrera sig bättre på nästa lektion.


 Fundera och diskutera


  • Är du nervös för att läsa högt i skolan?
  • Vad kan du göra för att inte bli så nervös?
  • Skulle du vilja läsa för en läshund? Varför/Varför inte?

 

Läser ni högt i skolan?
Blir du nervös då?
Det kan vara lättare
att läsa för en hund.

 

Läshundar utbildas
på flera platser i Sverige.

 

Läshundar finns i USA
sedan 15 år.
I Sverige är det ganska nytt.

 

Idén är att hundarna
ska göra barn lugnare.
De lyssnar när barnen läser högt.

 

Förra året var det projekt.
24 barn var med.
De fick läsa för en hund 8 gånger.
Alla tyckte att det blev roligare att läsa.

 

Nu är några hundar ute på skolor
i Skåne och Halland.

 

Det har gett bra resultat.

 

Barnen har blivit lugnare.
De koncentrerar sig lättare
på nästa lektion.

 

Fundera och diskutera


  •  Är du nervös för att läsa högt i skolan?

 

  • Vad kan du göra för att inte
    bli så nervös?

 

  • Vill du läsa för en läshund?
    Varför/Varför inte?