Är roboten framtidens arbetare?

Så här föreställer sig många att en robot ska se ut. Men de kan ha alla möjliga former. Speciellt inom industrin.

Mycket händer inom industrin. Robotar får allt fler arbetsuppgifter. De klarar även svårare uppgifter. De kan till exempel hantera data och skapa ritningar.

 

Förut pratade man om att vi lever i ett industrisamhälle, att människor sköter fabrikerna och tillverkningen av produkter. Nu sägs det istället att vi börjar gå mot ett tankesamhälle. Människor måste göra de saker som robotarna inte klarar av. Människor tänker ut smarta lösningar på problem och är kreativa.

 

Det är en utmaning att ändra synen på industrijobb. Och det är viktigt att skolor och företag utbildar personer för de nya industrijobben.

 


 Fundera och diskutera


  • Det finns redan robotar som kan klippa gräs och dammsuga. Vilka andra robotar kommer att finnas i hemmen?
  • Vilken robot skulle du vilja ha?
  • Tror du att det kommer finnas någon robot i klassrummet i framtiden? Vilken i så fall?
  • Om du var en robot, vad skulle du vilja kunna göra?

 

Bild: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Det händer mycket inom industrin.
Robotar får allt fler arbetsuppgifter.
De klarar svårare saker,
till exempel hantera information
och göra ritningar.

 

Vi lever i ett industrisamhälle.
Det betyder att människor
sköter fabriker och tillverkar produkter.

 

Men nu tror experter
att vi går mot ett tankesamhälle.
Där gör vi människor
det som robotar inte kan.
Till exempel vara kreativa
och tänka ut smarta lösningar.

 

Skolor och företag behöver utbilda personer
för de nya industrijobben.

 


 

Fundera och diskutera


  • Det finns redan robotar som kan klippa gräs och dammsuga. Vilka andra robotar kommer att finnas i hemmen?
  • Vilken robot skulle du vilja ha?
  • Tror du att det kommer finnas någon robot i klassrummet i framtiden? Vilken i så fall?
  • Om du var en robot, vad skulle du vilja kunna göra?

 

 

Bild: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported