Teckenspråkets dag

14 maj är teckenspråkets dag.

De firar teckenspråkets dag på Östervångsskolan i Lund. Det kommer bland annat en hemlig gäst till skolan.

 

Det är teckenspråkets dag på torsdag. Den 14 maj 1981 bestämde riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk. Svenskt teckenspråk blev då ett officiellt språk i Sverige. Vi var först i världen med det. Dagen firas varje år.

 

Östervångsskolan i Lund är en skola för barn med hörselnedsättning. De firar dagen på flera sätt. Det kommer bland annat en hemlig gäst till skolan. Den hemliga gästen är en döv, välkänd artist. Personen ska berätta om sig själv och sin karriär.

 

Eleverna kommer att få lära sig om teckenspråkets historia. Eleverna får också testa olika aktiviteter under dagen. Lina Jerpö är lärare på skolan. Hon tycker att dagen är viktig.

 

– Teckenspråkets dag är en viktig dag för alla som använder teckenspråket som sitt dagliga språk.

 

Turkos är teckenspråkets färg. Därför kommer lärare och elever ha på sig något turkost under dagen.

Det är teckenspråkets dag
på torsdag.
De firar det på
Östervångsskolan i Lund.
En hemlig gäst besöker skolan.

 

Teckenspråk är dövas förstaspråk.
Det bestämde riksdagen
den 14 maj 1981.

 

Då blev det ett officiellt språk
i Sverige.
Det firar vi varje år.

 

Östervångsskolan i Lund är en skola
för barn med hörselnedsättning.
De firar teckenspråkets dag
på olika sätt.

 

En hemlig gäst besöker skolan.
Gästen är döv och känd.

 

Eleverna får lära sig
om teckenspråkets historia.
De får testa olika aktiviteter.
Teckenspråkets färg är turkos.
Lärare och elever har på sig
något turkost under dagen.