Allt fler äldre i Sverige

Vi blir allt äldre i Sverige.

Det förväntas bo 12,9 miljoner personer i Sverige år 2060. Det är bland annat för att vi lever längre.

 

 

Vi blir allt fler invånare i Sverige. Det bor troligtvis över 10 miljoner personer här nästa år. Och antalet forsätter att öka. Det förväntas bo 12,9 miljoner personer här år 2060.

 

Det finns flera anledningar till att vi blir fler och fler. En av anledningarna är att många flyttar till Sverige.

 

En annan anledning är att vi blir allt äldre. Idag lever kvinnor i snitt 84 år. Män lever i snitt 80 år. Men i framtiden lever vi nog längre. Hälften av alla flickor som föds i år förväntas bli minst 94 år. Och hälften av alla pojkar förväntas bli minst 92 år.

 

Yngve Gustafson är professor vid Umeå universitet. Han tror att vi blir äldre för att vi lever mer hälsosamt.

 

– Både kvinnor och män blir friskare, men männen har haft en bättre utveckling med minskad rökning och alkoholkonsumtion, säger Yngve Gustafson.

 

Yngve tycker att vi måste bli bättre på att ta hand om de äldre. Speciellt i framtiden. Då kommer det finnas fler pensionärer än idag.

Vi blir fler och fler.
Dels för att vi lever längre.
Vi är nog 12,9 miljoner personer
i Sverige år 2060.

 

 

Vi blir fler och fler
personer i Sverige.
Det är av flera anledningar.
Folk flyttar hit.
Och vi blir äldre.

 

Nästa år bor det nog
10 miljoner personer här.
År 2060 bor det nog
12,9 miljoner personer här.

 

Medellivslängden ökar

 

Kvinnor blir
i genomsnitt 84 år idag.
Män blir i genomsnitt 80 år.

 

De som föds idag
förväntas bli äldre.

 

Hälften av alla flickor
blir nog minst 94 år.
Hälften av alla pojkar
blir nog minst 92 år.