Svensk hjälp på väg till medelhavet

Foto: Kustbevakningen

Sverige skickar hjälp till flyktingar i medelhavet.

Många personer flyr från krig i Afrika och Mellanöstern. De måste fly via båt. De får oftast betala brottslingar för att få åka med i båten.

Resan är farlig. En del dör på vägen. Därför har EU bestämt sig för att hjälpa flyktingar. Sverige hjälper också till. De har skickat en av kustbevakningens båtar till Medelhavet. Båten heter Poseidon. De hoppas kunna hjälpa många flyktingar.

Det är krig i
Afrika och Mellanöstern.
Många flyr därifrån.
De flyr via båt.
Brottslingar får pengar
för att köra båten.

 

Resan är farlig.
En del dör.
Därför ska EU hjälpa
personerna som flyr.
Sverige hjälper också till.
De har skickat en båt.
De vill hjälpa
många personer.