Sverige återvinner

Foto: Sunny studio/Shutterstock.com

Svenskar återvinner mer än någonsin. Vi återvinner mer än hälften av allt hushållsavfall.

 

Vi återvinner mer än någonsin. Det visar statistik från Avfall Sverige. Den visar att vi återvann 52 % av allt hushållsavfall i Sverige år 2014.

 

Den totala mängden ökar. Det har den gjort de senaste 4 åren. Vi hade över 4 miljoner ton hushållsavfall i Sverige under 2014. Det är ungefär 466 kg per person.

 

Fundera och diskutera

  • Tycker du det är viktigt att återvinna? Varför, varför inte?
  • Brukar ni återvinna hemma hos dig?

Vi svenskar återvinner
mer än någonsin.

 

Vi återvinner mer än hälften
av alla sopor.
Det visar statistik
från Avfall Sverige.

 

Vi återvinner mer och mer.

Vi hade mer än 4 miljoner ton sopor
i Sverige förra året.

Det är 466 kg per person.

 

Fundera och diskutera

  • Tycker du det är viktigt
    att återvinna?
    Varför, varför inte?

Brukar ni återvinna
hemma hos dig?