Staden Kiruna flyttar

Kiruna

Världens största järnmalmsgruva finns i Kiruna. Arbetet i gruvan förstör marken. Därför är det farligt att bo i staden. De ska flytta hela staden 3 km österut.

 

Kiruna är Sveriges nordligaste stad. Världens största järnmalmsgruva finns där. Järnmalmen finns i marken under staden. Därför gräver de där. Nu har Kiruna börjat rasa. Stora sprickor hotar att sluka staden.

 

Kiruna ska flyttas på grund av detta. Det ska ske inom de närmsta 20-30 åren. Nya Kiruna kommer att ligga 3 km österut. 18 000 personer behöver flytta.

 

Rebus-2015-25

Det finns en stor gruva i Kiruna.
Den förstör marken.
Därför ska Kiruna flyttas.  

 

Kiruna är en stad i Sverige.
Det är Sveriges nordligaste stad.
Där ligger
världens största järnmalmsgruva.

 

Järnmalmen finns i marken
under staden.
De gräver där.

 
Marken har förstörts.
Kiruna har börjat rasa.
Det är farligt att bo där nu.

 

Därför ska Kiruna flyttas.
Kiruna ska ligga
3 km österut.
18 000 personer behöver flytta.

Rebus-2015-25