Muslimsk högtid kan bli svensk helgdag

Eid är muslimernas julafton. Carin Jämtin är politiker. Hon tycker att eid borde bli en svensk helgdag.

 

Carin Jämtin är pressekreterare för Socialdemokraterna. Hon tycker att vi ska ha nya helgdagar i Sverige.

 

De flesta svenska helgdagar är kopplade till kristendomen. Men det finns människor i Sverige som tror på andra religioner också. Därför tycker Carin att vi borde ha helgdagar kopplade till andra religioner också.

 

Carin tycker till exempel att eid borde vara en svensk helgdag. Eid är muslimernas julafton. Eid firas i 3 eller 4 dagar. Första dagen är den viktigaste. Den firas efter Ramadan. Det är muslimernas årliga fasta.

 

Eid är arabiska. Det betyder ”en återkommande lycka eller festglädje”.

 

Andra helgdagar måste tas bort om vi ska ha nya helgdagar i Sverige. Carin Jämtin är osäker på vilken som ska tas bort i så fall.

 

Eid är muslimernas julafton.
Carin Jämtin är politiker.
Hon vill att eid ska vara
en svensk helgdag.

 

Carin Jämtin är politiker.
Hon vill ha nya helgdagar
i Sverige.

 

De flesta helgdagar
är kopplade till kristendomen.

Människor i Sverige
tror på olika religioner.
Därför vill Carin ha helgdagar
kopplade till andra religioner också.

 

Eid är muslimernas julafton.
Det skulle kunna vara
en svensk högtid.

 

Eid är arabiska.
Det betyder
”en återkommande lycka eller festglädje”.