Få känner till allergiförskola

Änggårdens allergiförskola ligger vid Pildammsparken. Det är Malmös enda allergiförskola.

 

De barn som går där är allergiska mot pälsdjur, damm eller födoämnen som mjölk, ägg och fisk. En del har astma. Idag går 32 barn på förskolan som har två avdelningar. En för barn upp till 3 år och en för de större barnen.

 

Nu är det många av barnen som börjar skolan. Man har många lediga platser till hösten. Men det är få som känner till att förskolan finns. Därför försöker man nu informera om förskolan.

 

Alla får söka till förskolan. Men barn med allergier har förtur. De som börjar på Änggården får inte ha djur hemma. På förskolan serveras inte fisk, nötter eller ägg.

 

Susanna Thurells dotter Olga är 2,5 år gammal. Olga går på Änggården. Hon har flera allergier och har gått på en annan förskola tidigare.

 

– Men det gick inte bra. Hon hade ofta olika utslag, hennes mående påverkades negativt. Hade vi inte hittat denna förskola, som vi hörde talas om av en slump, hade vi fått vara hemma längre med Olga. Jag är orolig för vad som kan hända om inte fler känner till förskolan. Den är en enorm trygghet.