Snart är vi 10 miljarder på jorden

Världens befolkning ökar snabbt. Idag bor 7,3 miljarder människor på jorden. FN uppskattar var tredje år hur många vi kommer vara i framtiden.

 

År 2050 kan vi vara 9,7 miljarder människor på jorden. Till år 2100 kommer vi kanske att vara över 10 miljarder. Det säger FN:s senaste prognos.

 

Befolkningen ökar mest i länder som redan har stor befolkning. Och i afrikanska länder. Där föds många barn. Ökningen kommer vara störst i 10 afrikanska länder. Bland annat Angola och Mali. Där tror FN att befolkningen kommer femdubblas till år 2100. Många afrikanska länder är väldigt fattiga. ”Det är svårt att bekämpa fattigdomen när befolkningen ökar”, säger John Wilmoth. Han jobbar för FN.

Världens befolkning ökar snabbt.
Vi är 7,3 miljarder idag.
FN uppskattar
hur många vi kommer vara
i framtiden.

 

Vi kan vara 9,7 miljarder människor
på jorden år 2050,
enligt FN.

 

Befolkningen ökar olika mycket
på olika ställen.
Den ökar mest i länder
med stor befolkning.
Och i afrikanska länder.

 

Det föds många barn
i afrikanska länder.
Många av länderna är väldigt fattiga.
Det är svårt att hjälpa dem
när befolkningen ökar.