Vaccin mot Ebola

Ebola är en allvarlig sjukdom. De värst drabbade länderna är Guinea, Sierra Leone och Libereria. Där minskar antalet som blir sjuka. Men under de tre senaste veckorna har 57 nya fall uppstått.

 

Men man jobbar för att hindra sjukdomen. Man har gjort studier med 4000 frivilliga. I studien har man testat ett vaccin. Det visar sig att en enda dos ger ett 100-procentigt skydd tio dagar efter vaccinationen.

 

Norge är en av de länder som deltar i vaccinprojektet.

 

– Det nya vaccinet kan hjälpa till att få ner pågående smittspridning till noll samt stoppa framtida utbrott. Allt under förutsättning att de goda resultaten håller i sig framöver, säger Børje Brende, utrikesminister i Norge.

 

Det nya vaccinet har tagits fram på bara 12 månader. Det är väldigt snabbt. Resterna har gett goda resultat. Inga allvarliga biverkningar har hittills rapporteras.
Tanken är att vaccinet i framtiden ska användas för att snabbt släcka uppblossande utbrott av Ebola och på så vis hindra att sjukdomen sprids.