Stark mat är nyttigt

Gillar du stark mat? En ny studie har gjorts som visar att stark mat är nyttig.

 

Till studien har man har samlat in data från Kina. En halv miljon personer har studerats. De har lämnat information under ett par år om hur de mår och hur mycket stark mat de äter. Studien

presenteras i British Medical Journal. En medicinsk tidning från England.

 

Resultatet visar att de som åt mer stark mat lever längre. De hade också mindre risk för att drabbas av vissa sjukdomar.

 

Mai-Lis Hellenius är professor vid Karolinska institutet. Hon berättar att tidigare studier på djur och människor visat på samma sak. Hon är glad över studien som gjorts eftersom den är så stor.

 

– Det är mycket intressanta resultat eftersom studien är så stor och välgjord. Det är ett gigantiskt arbete från många forskargrupper både i Kina och USA som ligger bakom detta, säger Mai-Lis.

 

Gillar du stark mat?
Stark mat är nyttigt.
Det visar en ny studie.

 

Det finns en ny studie.
Den visar att
stark mat är nyttigt.

 

Personer som äter stark mat
lever längre.

Mai-Lis Hellenius jobbar på
Karolinska institutet.
Tidigare studier har visat samma sak,
säger hon.

 

Forskare från Kina och USA
har gjort studien.
En halv miljon personer i Kina
har varit med.