Orientering bra för äldre

Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Orientering är bra för äldre. Forskare i Örebro har kommit fram till det.

 

De har följt en grupp äldre orienterare. Forskarna har sett att de pensionärer som orienterar mår bättre än de som inte orienterar.

 

De får bättre kondition när de springer i skogen. Dessutom tränar de hjärnan när de läser kartor och söker kontroller. Orientering är också ofta socialt med fika och sällskap.

 

Orientering är även något hela familjen kan syssla med. Det är ett bra sätt att umgås.

Orientering är bra för äldre.
Forskare i Örebro har kommit
fram till det
.

 

De har följt en grupp äldre orienterare.
Forskarna har sett att pensionärer
som orienterar mår bättre
.

 

De får bättre kondition när de springer
i skogen. Dessutom tränar de hjärnan.
De läser kartor och söker kontroller.

 

Orientering är socialt. Man äter
fika och har sällskap.
Orientering är något hela
familjen kan syssla med. Det
är ett bra sätt att umgås.