Hus av sopor

De bygger hus av sopor i USA. Gamla bildäck och glasflaskor blir till exempel väggar.

 

De bygger husen för hand. Väggarna är gamla bildäck som fylls av jord. De använder även flaskor och burkar. Husen har cement på utsidan. Väggarna putsas med lera, sand och halmstrån.

 

Husen ska vara självförsörjande. Det kan till exempel betyda att de ska producera sin egen elektricitet. Husen av sopor tar hand om vatten och energi. Bland annat så här:

  • Regnvatten samlas på taken, renas och blir dricksvatten.
  • Solpaneler ger elektricitet.
  • Vattnet från toaletten renas i rabatterna.

 

Idén att bygga hus av sopor kom redan för 40 år sedan. Michael Reynolds var arkitekt. Han kom på idén. För 20 år sedan testade folk att bo i dessa hus. Men det gick inte så bra.

 

Nu har husen utvecklats. De har både vatten och elektricitet för en hel familj.

 

Husen har fått kritik. Det kan finnas farliga ämnen i bildäck och burkar. Men företaget som bygger husen säger att de bygger säkert.

 

De bygger hus av sopor i USA.
Väggarna är gjorda av
gamla bildäck och flaskor.

 

De bygger hus av sopor i USA.
Projektet heter Earthship.
Det betyder jordskepp.

 

Husen byggs för hand.
Väggarna är gjorda av
gamla bildäck, flaskor och burkar.

 

Husen använder regn och sol.
Regnvatten blir dricksvatten.
Solljus ger elektricitet.

 

Idén kom för 40 år sedan
av arkitekten Michael Reynolds.
Sedan dess har husen utvecklats.

 

Men de har fått kritik.
Det kan finnas farliga ämnen
i husen.
Men det är ingen fara,
säger företaget som bygger husen.