Elever vill ha kemisal

Foto: Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock

Humlemadskolan ligger i Burlöv. Det är den enda skolan i kommunen som inte har någon kemisal. Elever och lärare vill ändra på det.

 

Mark Khaddouj är 11 år gammal. Han går i femte klass på Humlemadskolan. Han vill ha en kemisal på skolan. Han tog upp det i klassrådet för två veckor sedan.

 

– Vi behöver en sal så att vi kan göra laborationer. Det är många på skolan som vill utbilda sig till ­kemister och jobba med det sen, säger Mark.

 

David Sjövall är kemilärare på skolan. Han tycker också att det är fel att det inte finns någon kemisal. Han är glad att eleverna tagit upp det.

 

Eleverna i klass 5A och 5B samlar in underskrifter. De ska lämna dem till kommunens politiker. De hade fått över hundra stycken redan efter en vecka. Eleverna ska protestera om politikerna inte lyssnar.

 

Fundera och diskutera

 

Vad tycker du om din skola?

 

Saknas det något på din skola? Vad?

 

Vad pratar ni om på ert klassråd?

Humlemadskolan ligger i Burlöv.
Den har ingen kemisal.
Elever och lärare vill ändra på det.

 

Mark Khaddouj är 11 år.
Han går på Humlemadskolan.
Han vill ha en kemisal.

Mark tog upp det på klassrådet.

 

David Sjövall är kemilärare.
Han håller med Mark.
Han är glad
att eleverna tagit upp det.

 

Eleverna i 5A och 5B
samlar in namn.
De ska lämna dem
till kommunens politiker.

 

Fundera och diskutera

 

Vad tycker du om din skola?

 

Saknas det något på din skola? Vad?

 

Vad pratar ni om på ert klassråd?