Jordbävning i Chile

Fakta

  • När det är en stor jordbävning så skakar det i marken. Byggnader kan rasa ihop och vägar kan förstöras. Det kan också påverka resten av naturen. Till exempel kan det bli stora vågor på havet. Eller snöras i bergen.
  • Jordbävningar uppstår när jordens yttre delar rör på sig. Man kan säga att jorden är uppbyggt av olika yttre plattor. Plattorna ligger inte still utan rör på sig: mot, åt sidan eller från varandra. I samband med rörelserna kan jordbävningar uppstå.
  • Det är vanligare med jordbävningar på en del platser i världen. I Sverige är det mycket ovanligt med stora jordbävningar. Det beror på att vårt land inte ligger på en plats där två yttre plattor gnider sig mot varandra.

Det var en kraftig jordbävning i Chile i torsdags natt. En miljon människor var tvungna att lämna sina hem.

 

Det var jordbävning i Chile i torsdags natt. Den varade i fem minuter och följdes av ungefär 30 kraftiga efterskalv.

 

Gustav Halling är 24 år. Han bor i Chiles huvudstad Santiago. Han kände jordbävningen.

 

– Det skakade väldigt mycket, säger Gustav.

 

Det första skalvet varade några minuter. Sedan kom flera stora efterskalv. Gustav stannade i lägenheten tills det var över.

 

Jordbävningar mäts genom Richterskalan. Den här mätte 8,3 vilket är högt. Det var alltså en mycket kraftig jordbävning. Stora områden skadades.

 

Alla som var i området uppmanades att försöka vara lugna och söka skydd. Runt en miljon människor evakuerades. Det betyder att de fick lämna sina hem och söka en säkrare plats.

 

Chile ligger i Sydamerika. Delar av Sydamerika har hög risk för jordbävningar. I Sverige är risken väldigt liten.

 

Det var jordbävning i Chile
i torsdags.
Den var kraftig.

 

Det var en kraftig jordbävning
i Chile i torsdags.
Stora områden skadades.

 

Jordbävningen varade
i 5 minuter.
Sedan kom flera efterskalv.

 

En miljon människor
fick lämna sina hem.
De behövde hitta en säkrare plats.

 

Chile ligger i Sydamerika.
De har hög risk
för jordbävningar.
Det har inte Sverige.
Här är risken väldigt liten.