En gosig assistent

Eleverna som läser modersmål på Östratornskolan i Lund har en speciell lärarassistent. Den är liten, len och mycket lurvig.

 

En del elever på Östratornskolan i Lund läser spanska med modersmålslärare. De har en matlagande björn som lärarassistent sedan ett år tillbaka. Björnen skriver dikter och har rest över hela världen. Allt började under förra året.

 

–Vi såg en film om björnar i Sydamerika och barnen ville bygga en björngrotta. Så vi byggde en grotta av pinnar och stenar vid en buske på skolgården, berättar Erika Pacheco. Hon är modersmålslärare.

 

Erika köpte en nalle och gjorde en saga om hur den föddes. Eleverna döpte honom till Juanito. Juanitos grotta flyttades in i klassrummet och sedan började den lilla björnen resa. Han har följt med alla elever hem.

 

Juanito har fått resa utomlands också. Han har varit i Spanien och England. Elever där har fått låna honom. De har läst om Juanito på internet.

 

Juanito har fått hjälp att skriva två böcker. Han har skrivit en dagbok och en receptbok med spansk mat. I höst blir det en ny bok. Det är en sagobok med berättelser och dikter från elevernas föräldrars hemländer.

Östratornskolan ligger i Lund.
Några elever där
har en speciell lärare.
Den är liten, len och lurvig.

 

Några elever på Östratornskolan i Lund
läser spanska.
De har en björn som lärare.

 

Björnen skriver dikter.
Den har rest utomlands.

 

Förra året såg de en film.
Den handlade om björnar
i Sydamerika.

 

Då ville eleverna bygga
en björngrotta.
Deras lärare Erika köpte
en nallebjörn.

 

Björnen har följt med
alla elever hem.
Den har besökt skolor
i England och Spanien.

 

Björnen heter Juanito.
Eleverna har hjälpt den
att skriva två böcker.