Skylt mot mobbning på skola i Karlstad

FOTO: Orrholmsskolan.

Det finns skyltar mot mobbning på Orrholmsskolan i Karlstad. De vill minska mobbningen.  

 

Orrholmsskolan i Karlstad har jobbat aktivt mot mobbning länge. Nu har de även satt upp två skyltar mot mobbning. Skyltarna ska vara en symbol för deras arbete. Många gillar det. De la ut det på Facebook och inlägget har redan fått över 1000 gilla.

 

– Vi har jobbat mycket med att aktivera elever för att komma ifrån konfliktsituationer, säger Louise Hellgar. Hon är lärare på Orrholmsskolan.

 

Mobbningen börjar ofta på rasterna när eleverna har för lite att göra. Därför har Orrholmsskolan börjat med rastaktiviteter. Eleverna lär sig jonglera och har tävlingar i hopprep. De äldre eleverna håller i aktiviteterna.

 

Eleverna gillar de nya skyltarna. De fungerar som en symbol för att skolan är en trygg plats.

 

Fundera och diskutera

Hur är det på din skola?

 

Vad gör du på rasterna?

 

Vill du ha rastaktiviteter på din skola?

 

Vill du ha en skylt mot mobbning på din skola?

Orrholmsskolan i Karlstad
har jobbat länge mot mobbning.
Nu har de även satt upp två skyltar
på skolgården.  

 

Orrholmsskolan ligger i Karlstad.
De har jobbat mot mobbning länge
på många olika sätt.
Nu har de även satt upp
två skyltar mot mobbning.

 

De har också aktiviteter
på rasterna.
Eleverna hoppar hopprep
och jonglerar.

 

De äldre eleverna
leder aktiviteterna.

 

Fundera och diskutera

Vad gör du på rasterna?

 

Vill du ha rastaktiviteter
på din skola?

 

Vill du ha en skylt mot mobbning
på din skola?