FN-dagen firas i oktober

Fakta Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett internationellt avtal. I det står det att barn har egna rättigheter.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Men det finns 4 grundläggande principer.

  1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  2. Vi ska ha barnets bästa i åtanke vid alla beslut som påverkar barn
  3. Alla barn har rätt till liv och utveckling
  4. All barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Heneskolans elever firade FN-dagen i torsdags. Deras körer sjöng, eleverna fick göra vänskapsarmband och se en teater om att lösa bråk.

 

FN-dagen firas den 24 oktober varje år. Det var då som FN:s regler bestämdes. Men på Heneskolan i Skövde firades dagen redan i torsdags. Skolans två körer uppträdde med sång, rapp och dans.

 

Heneskolan är Sveriges första värdegrundscertifierade skola. Det betyder att de jobbar enligt vissa värdegrunder. Heneskolan har nio värdegrundsord: mod, respekt, trygghet, vänskap, gemenskap, hänsyn, jämställdhet, tillit och ärlighet.

 

Dessa ord var i fokus när de firade FN-dagen.

 

Eleverna fick se en teater om att lösa bråk med leken sten/sax/påse. Organisationen Friends utmanade alla att göra vänskapsarmband. Några elever förklarade att pärlornas olika färger står för olika saker i barnkonventionen.
— Exempelvis står den lila pärlan för att ingen får göra ett barn illa, förklarade en av personerna från Friends.

 

Läs mer om FN:s barnkonvention här.

Och här.

Heneskolan firade FN-dagen
i torsdags.
De sjöng och
gjorde vänskapsarmband.

 

FN-dagen firas
den 24 oktober varje år.
Då bestämdes FN:s regler.

 

På Heneskolan i Skövde
firade de redan i torsdags.
Skolans två körer sjöng bland annat.

 

Heneskolan jobbar med
olika värdeord.
Dessa ord var i fokus
när de firade FN-dagen.

 

Friends var på plats.
De gjorde vänskapsarmband
med eleverna.
Pärlorna i armbanden
har olika färger.
Färgerna står för olika saker.
Lila betyder att ingen får göra
ett barn illa.