Bättre vaccin mot influensa

Influensa kan vara farligt för äldre. Det enda sättet att skydda sig är med vaccin. Forskare letar efter ett långvarigt vaccin mot influensa.

 

Det kommer ett nytt vaccin mot influensa varje år. Influensa är en virussjukdom och det är olika virus varje år. Därför behöver det också vara olika vaccin. Influensa kan vara farligt för äldre.

 

Det är svårt att veta vilket virus vi behöver skydda oss mot. Därför försöker forskare ta fram ett långvarigt vaccin. Det skulle ge ett bättre skydd och vi skulle slippa vaccinera oss varje år.

 

Forskarna har hittat ett ämne som ger ett bättre skydd. De har testat det på möss. Det fungerade bra.
Det nya vaccinet är troligtvis tillgängligt snart. Det skulle innebära ett bättre skydd för de äldre framför allt.

 

Influensa kan vara farligt för äldre.
Vi kan vaccinera oss
mot influensa.  
Forskare letar efter ett vaccin.
Det ska räcka längre.


Influensa är en virussjukdom.
Det är olika virus varje år.
Därför kommer det
ett nytt vaccin varje år.

 

Forskare letar efter ett vaccin
som håller längre.
Då skulle vi slippa vaccinera oss
lika ofta.
De har hittat ett ämne.
Det fungerar på möss.
Snart kan vi ha
ett nytt vaccin mot influensa.