Mobilförbud på badhus

Mobilförbud på badhus i Umeå. Foto: Mila Supinskaya/Shuttertstock.com

Det är mobilförbud på badhuset i Umeå. Svenska Livräddningssällskapet tycker att fler borde göra likadant.

 

Många föräldrar ser inte efter sina barn som badar. De sitter med mobiltelefonerna istället. Därför inför badpersonalen i Umeå kommun förbud mot läsplattor och mobiltelefoner på badhuset.  

 

– Det är främst för säkerheten, säger Patrik Samuelsson. Han är avdelningschef i Umeå.

 

Ungefär 1 500 barn åker till akuten efter olyckor i badhus och vattenland varje år. Det finns en lag som säger att föräldrar ska se efter sina barn när de badar. Många föräldrar vet inte om det.

 

Svenska Livräddningssällskapet tycker om förbudet.

 

– Om ett förbud hjälper föräldrar att vara mer med sina barn tycker vi att det är jättebra, säger Anders Wernesten. Han är säkerhetsexpert på Svenska Livräddningssällskapet.

 

De hoppas att fler badhus inför samma förbud.

 

Fundera och diskutera

Använder dina föräldrar mobiltelefon?

Använder dina föräldrar mobiltelefon när ni hittar på något?

Borde dina föräldrar använda mobiltelefonen mindre?

 

Det är förbud mot mobiler
på badhuset i Umeå.
Fler borde göra likadant,
tycker Svenska Livräddningssällskapet.

 

Föräldrar tittar inte
på sina barn som badar.
De sitter med mobilen istället.

 

Badhuset i Umeå har mobilförbud.
Det är säkrare om föräldrar
tittar på barnen.

 

1 500 barn åker till akuten
efter olyckor i badhus varje år.

 

En lag säger att föräldrar
ska se efter sina badande barn.
Många föräldrar vet inte om
att lagen finns.

 

Svenska Livräddningssällskapet
vill att fler ska införa samma förbud.

 

Fundera och diskutera

Använder dina föräldrar mobil?

Använder dina föräldrar mobilen
när ni hittar på grejer?

Borde dina föräldrar
använda mobilen mindre?