Vem är en mobbare?

Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Kan man vara en mobbare utan att själv veta om det? Det frågar Presstationen i sin enkät till elever.

 

Presstationen är ett projekt som uppmuntrar barn att läsa tidningar. Skolklasser från hela Sverige kan vara med i projektet.

 

Miniparlamentet är en del av Presstationen. Där finns det frågor som elever får svara på. En av frågorna handlar om mobbning. De undrar: Kan man vara en mobbare utan att själv vara medveten om det?

 

8 av 10 elever svarade ja. Totalt har 1639 elever i 77 klasser svarat. En del elever har kommenterat frågan. Här är några av kommentarerna:

 

 • Om man kollar på när någon retas så mobbar man också. Att se på räknas som mobbning.
 • Jag säger något som jag tror är roligt men den som jag säger det till kanske tar det på allvar.
 • Man kan vara rädd att själv bli mobbad och går då med mobbningsgänget.

 

Fundera och diskutera

Räknas det som mobbning om man tittar på när någon retas?

Kan någon ta illa upp över något som en annan tycker är roligt?

Är det vanligt att man mobbar för att man är rädd för att själv bli mobbad?

Kan man vara en mobbare
utan att veta om det?
De flesta tycker det.

 

Presstationen är ett projekt.
De vill att barn ska läsa tidningar.
Elever från hela Sverige
får vara med i projektet.

 

Presstationen ställer frågor till eleverna.
De frågar bland annat:
Kan man vara en mobbare
utan att veta om det?

 

8 av 10 elever svarade ja.
Några elever har kommenterat frågan.

 

 • Om man kollar på när någon retas
  så mobbar man också.
  Att se på räknas som mobbning.
 • Man kan vara rädd att själv bli mobbad
  och går då med mobbningsgänget.

 

Fundera och diskutera

Räknas det som mobbning
om man tittar på när någon retas?

Kan man bli ledsen över något
som någon annan tycker är roligt?

Är den som mobbar rädd
för att själv bli mobbad?