Twitter skärper sina regler

Foto: Twin Design/Shutterstock.com

Twitter har skärpt sina regler. I de nya reglerna står det att det är förbjudet att uppmuntra till våld och att attackera andra.

 

Twitter har nya regler för vad man får skriva när man twittrar. Den som bryter mot reglerna riskerar att bli avstängd och att få sitt konto raderat.

 

De nya reglerna säger att det är förbjudet att stödja våld. De säger också att det är förbjudet att attackera andra för att de tillhör en speciell grupp. Till exempel får man inte attackera någon på grund av var den kommer i från eller vad den har för kön.

 

Många har kritiserat Twitter och andra sociala medier-företag för att de inte haft tillräckligt tydliga regler förut. Men nu har alltså Twitter ändrat sina regler så att de har blivit mer specifika.

Twitter har skärpt sina regler.
De nya reglerna säger att det är förbjudet
att uppmuntra till våld.

 

Twitter har nya regler för
vad man får skriva när man twittrar.
Den som bryter mot reglerna kan bli avstängd.

 

Reglerna säger att
det är förbjudet att stödja våld.
Det är också förbjudet att attackera andra
för att de tillhör en speciell grupp.

 

Många har kritiserat Twitter förut eftersom
Twitter inte har haft tillräckligt tydliga regler.
Men nu har de alltså ändrat sina regler.