Han hittade utdöd grodart

En röd pilgiftsgroda.

Pilgiftsgrodor är Tobias Palmbergs stora intresse. Han har sett till att det finns grodor på skolan där han jobbar. Och i december åkte han till Costa Rica och gjorde en spännande upptäckt.

 

Tobias Palmgren är biologilärare på Per Brahegymnasiet i Jönköping. Hans stora intresse är pilgiftsgrodor. I sin lägenhet har han elva pilgiftsgrodor. Men han har även sett till att den spektakulära grodan finns på skolan han jobbar på.

 

– Vi är faktiskt den enda skolan i Sverige som har pilgiftsgrodor i skolmiljön, säger Tobias Palmberg.

 

Det finns runt 50 arter av pilgiftsgrodor i världen. De lever i regnskogar i Syd- och centralamerika. Grodorna har ett gift som sitter på deras hud. Giftet fungerar som ett skydd mot andra djur som attackerar grodorna. Ursprungsbefolkningen i regnskogarna brukade använda giftet till sina pilar när de jagade djur. Därför heter grodorna som de gör.

 

Men Tobias berättar att grodorna han har inte är så farliga. De får en annan sorts mat än de är vana vid och därför blir de inte giftiga.

 

– De är dödligt giftiga i vilt tillstånd. I fångenskap ger vi dem inte samma sorts mat som de får i regnskogen. Det är ju ur denna föda som de utvecklar sitt väldigt starka gift.

 

I december åkte Tobias Palmberg med några kompisar till Costa Rica. De åkte på en kombinerad orkidé- och grodexpedition. Under resan upptäckte de en ny orkidé och en grodart som man tidigare hade trott var utdöd.

 

Tobias hoppas på att kunna åka på en ny expedition 2017. Då vill han åka till Colombia.

 

Tobias Palmbergs intresse är pilgiftsgrodor.
I december åkte han till Costa Rica.
Då gjorde han en spännande upptäckt.

 

Tobias Palmgren är biologilärare.
Hans stora intresse är pilgiftsgrodor.

 

Det finns runt 50 arter av pilgiftsgrodor.
De lever i regnskogar i Syd- och centralmerika.
Grodorna har ett gift som sitter på deras hud.
Giftet fungerar som ett skydd mot andra djur.

 

Tobias har elva pilgiftsgrodor.
Men Tobias berättar att
grodorna han har inte är så farliga.
De får en annan sorts mat.
Därför blir de inte giftiga.

 

I december åkte Tobias till Costa Rica.
Han och hans kompisar gjorde en upptäckt.
De hittade en grodart.
Man trodde förut att
alla grodor av den arten var döda.