Id-kontrollerna blir kvar

Id-kontroller mellan Danmark och Sverige blir kvar.

Bara några få asylsökande tar sig till Sverige via Öresund nu. Trots det kommer inte Sverige ta bort id-kontrollerna mellan Sverige och Danmark.

 

Sedan i januari har Sverige haft id-kontroller vid Öresundsbron. Kontrollerna finns för att minska antalet asylsökande som kommer till Sverige. Men hur länge id-kontrollerna ska finnas kvar har varit oklart.

 


Anna Johansson är infrastruktursminister i Sverige. Hon bekräftar nu att id-kontrollerna kommer vara kvar ett tag till. Johansson menar att flyktingströmmen inte minskat tillräckligt mycket för att Sverige ska kunna ta bort id-kontrollerna.

 

– Innan det blir tal om att ta bort id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige vill regeringen vara säker på att antalet asylsökande inte ökar stort så snart vintern är slut, säger Anna Johansson.

 

Under förra veckan sökte 638 personer asyl i Sverige. 33 av dem var ensamkommande barn. Det kan jämföras med att nästan 10 000 personer sökte asyl under vissa veckor i höstas.

 

Få av dem som kommer till Sverige nu kommer via Öresund. Enligt polisens statistik kommer bara en handfull asylsökande till Hyllie per vecka.

 

Foto: News Øresund – Johan Wessman Licens

Få flyktingar kommer till
Sverige via Öresund nu.
Men Sverige kommer inte att
ta bort id-kontrollerna vid Öresundsbron.

 

Sverige har id-kontroller vid Öresundsbron.
Det har vi haft sedan januari.
Kontrollerna finns för att färre flyktingar
ska komma till Sverige.Anna Johansson sitter i regeringen.
Hon berättar nu att
id-kontrollerna kommer finnas kvar.Anna menar att det fortfarande
kommer för många flyktingar.
Det kan också börja komma
många flyktingar efter vintern.
Därför tar inte regeringen bort id-kontrollerna.

 

638 flyktingar sökte asyl i Sverige förra veckan.
Få av dem kom till Sverige via Öresund.
Nästan 10 000 flyktingar sökte asyl
under vissa veckor i höstas.

 

Foto: News Øresund – Johan Wessman Licens