Rika gömmer pengar i Panama

Piteå kommun tillhör de kommuner som får minst skolbidrag per elev.

Skatt

 

Skatt är en avgift som alla i ett land har enats om. Man betalar skatt på alla pengar man tjänar. Om du till exempel jobbar eller säljer något ska du alltså betala skatt. Men om det handlar om lite pengar, mindre än 18 000 kr på ett år, behöver du inte betala skatt.

 

I Sverige används skattpengarna för att betala för saker som är viktiga för alla, till exempel sjukhus och skolor.

 

De allra flesta länder i världen har skatt, men inte alla. I länder som har skatt måste alla invånare betala skatt på de pengar de har tjänat i landet.

 

Men för att slippa betala skatt fuskar vissa personer – det kallas skattefusk och är olagligt. Många skattefuskar genom att gömma sina pengar i andra länder där de inte har någon skatt – så kallade skatteparadis. Man får ha sina pengar i andra länder. Men man måste fortfarande betala skatt i Sverige.

Rika människor har gömt sina pengar i landet Panama för att slippa betala skatt. Svenska banken Nordea är inblandad i skandalen.

 

En stor nyhet över hela världen just nu är att en grupp journalister har fått tag i ett stort antal dokument. Dokumenten visar att många olika personer har gömt undan pengar i Panama. Dokumenten kallas Panamadokumenten och det finns över 11 miljoner dokument.

 

Landet Panama är ett skatteparadis. Ett skatteparadis är ett land där man har låg eller ingen skatt. Panamadokumenten visar att ett företag där har utnyttjat Panamas låga skatter. Företaget har hjälpt rika och mäktiga människor i andra länder att ha sina pengar i Panama – och på så sätt har de här personerna inte behövt betala skatt i sitt hemland. Men så får man inte göra – det är skattefusk.

 

Panamadokumenten visar att bland annat presidenter, diktatorer och knarkmaffior har haft hjälp av företaget för att gömma pengar. Islands statsminister ska också ha gömt undan pengar i Panama. Nu vill det isländska folket att han ska avgå.

 

I dokumenten har också ett svenskt namn dykt upp – banken Nordea. Nordea har haft kontakt med företaget i Panama. Nordea har sedan hjälpt sina rikaste kunder att gömma undan pengar i Panama. Många är nu upprörda över att Nordea har gjort detta.

Skatt

 

Skatt är en avgift.
Man betalar skatt på alla pengar man tjänar.
Om du till exempel jobbar eller säljer något
ska du alltså betala skatt.
Men du behöver inte betala skatt om
det bara handlar om lite pengar.

 

I Sverige används skatten för att
betala till exempel sjukhus och skolor.

 

De allra flesta länder i världen har skatt.
Men alla länder har det inte.
I länder som har skatt måste alla betala skatt.

 

Vissa personer fuskar för att slippa betala skatt.
Det kallas skattefusk.
Skattefusk är olagligt.

 

Många skattefuskar genom
att gömma sina pengar.
De gömmer pengarna i länder där
de inte har någon skatt.
Sådana länder kallas skatteparadis.

Rika människor har gömt
pengar i landet Panama.
De har gjort det för att slippa betala skatt.
Svenska banken Nordea är inblandad.

 

En grupp journalister har fått tag i
massa dokument.
Dokumenten visar att
många personer har gömt pengar i Panama.
Dokumenten kallas Panamadokumenten.

 

Landet Panama är ett skatteparadis.
Ett skatteparadis är ett land där
man har låg eller ingen skatt.
Det här har ett företag i Panama utnyttjat.
Företaget har hjälpt rika människor i andra länder att
gömma sina pengar i Panama.
Då har de rika personerna
inte behövt betala skatt i sitt hemland.
Men så får man inte göra.
Det är skattefusk.

 

Panamadokumenten visar olika personer
som företaget har hjälpt.
Det är många kända personer,
till exempel flera presidenter.

 

I dokumenten finns också ett svenskt namn
– banken Nordea.
Nordea har hjälpt sina rikaste kunder att
gömma pengar i Panama.
Många är nu upprörda över det Nordea har gjort.