Massdödens överlevare

Lystrosaurusen lyckades överleva tack vare att den blev mindre och levde kortare liv. Foto: Kostyantyn Ivanyshen/Shutterstock.com

För 250 miljoner år sedan dog jättemånga arter på jorden ut. Lystrosaurus var en av få arter som lyckades överleva. Nu vet forskare varför.

 

För ungefär 250 miljoner år sedan drabbades jorden av flera stora vulkanutbrott. De enorma explosionerna ledde till det största massutdöendet av djurarter i jordens historia. Händelsen brukar kallas för perm-utdöendet.

 

Även efter katastrofen var det ett hårt liv på jorden för de som hade överlevt – det följde flera år med hårt klimat. Då dog ännu fler djurarter ut. Men några få arter överlevde – de kallas för therapsiderna och var däggdjursliknande kräldjur. Av de therapsider som överlevde har forskarna varit särskilt intresserade av Lystrosaurus. Den klarade sig nämligen bäst efter utdöendet.

 

Hur Lystrosaurus kunde klara sig så bra har länge varit en gåta. Men nu vet forskare mer, tack vare fossiler som de studerat. Det har visat sig att djuret ändrade både storlek och hur gamla de blev. Tidigare blev de fjorton år gamla men efter massutdöendet levde de bara två till tre år. Från att tidigare ha vägt några hundra kilo så vägde de efter sedan bara ett par kilo.

 

Att de levde kortare tid gjorde att de fick barn tidigare. Det tillsammans med att arten blev mindre gjorde att de kunde överleva längre. Trots det dog Lystrosaurus ut för 200 miljoner år sedan. Men hur de förändrades kan vara aktuellt för oss än idag. Forskarna hoppas att det man vet om Lystrosaurus överlevnad ska hjälpa oss att säga något om hur dagens klimatförändringar kan påverka djuren som lever nu.

 

Fundera och diskutera:

 

Är du intresserad av utdöda djur? Berätta varför.

 

Varför tror du att Lystrosaurus klarade sig bättre när den blev mindre och levde kortare?

 

Hur tror du att klimatförändringar kan förändra dagens djur?

För 250 miljoner år sedan dog
jättemånga djurarter på jorden.
Lystrosaurus var en av få som överlevde.

 

För ungefär 250 miljoner år sedan var det
många stora vulkanutbrott på jorden.
Det gjorde att väldigt många djurarter dog ut.

 

Men några få arter överlevde
– de kallas för therapsiderna.
Therapsiderna var däggdjursliknande kräldjur.

 

En av therapsider heter Lystrosaurus.
Den har forskare varit extra intresserade av.
Den klarade sig nämligen bäst.

 

Men varför klarade Lystrosaurus sig så bra?
Fossiler har visat att Lystrosaurus ändrade sig
för att passa det nya klimatet.
Den blev mycket mindre.
Den levde också mycket kortare.

 

Forskarna är väldigt intresserade av
hur Lystrosaurus ändrades.
De tror att det kan ge ledtrådar
– ledtrådar om hur djur idag
kanske också kommer att förändras.
Men inte på grund av vulkanutbrott utan
på grund av dagens klimatförändringar.

 

 

Fundera och diskutera:

Är du intresserad av utdöda djur?
Berätta varför.

 

Varför tror du att Lystrosaurus klarade sig bättre
när den blev mindre och levde kortare?
Hur tror du att klimatförändringar kan förändra dagens djur?