Svenskt plan räddade flyktingar

Svenska kustbevakningen hjälper flyktingar i Medelhavet.

Besättningen på ett svenskt kustbevakningsplan räddade nyligen 351 personer på en båt i Medelhavet.

 

I vanliga fall flyger kustbevakningens flygplan inom Sveriges gränser. De letar till exempel efter försvunna båtar eller fartyg som smutsar ner med olja. Men i april har ett par flygplan andra uppgifter – de hjälper till i Medelhavet.

 

Den senaste tiden har många båtar sjunkit i Medelhavet. Båtarna smugglar flyktingar och har ofta för många människor ombord. De svenska planen är bland annat utrustade med radar och radio. På så sätt kan de enkelt se skepp som har problem.

 

– Det är ju ett viktigt uppdrag vi har eftersom vi är medlemmar i EU. Och personligen tycker jag att det känns bra att få hjälpa till att göra en insats för dem som flyr, säger Emelie. Hon en av piloterna ombord.

 

Nyligen fick ett av de svenska planen reda på att en båt hade fått problem på Medelhavet. Flygplanets besättning kontaktade ett fartyg i närheten som kunde hjälpa den utsatta båten. Båten visade sig vara en smuggelbåt med 351 flyktingar ombord.

 

– Det känns bra att kunna bidra. Det var ingen akut fara för människorna ombord, men nu kunde vi ju bidra till att de togs omhand relativt snabbt, säger Anders en av besättningen på planet.

 

Foto: baltic-surge.deBy: baltic-surge.de  Bildlicens Länk

Ett svenskt flygplan har räddat 351 personer.
Personerna fanns på en båt i Medelhavet.

 

Kustbevakningens flygplan flyger
oftast inom Sveriges gränser.
De letar till exempel efter försvunna båtar.
Men i april har ett par flygplan andra uppgifter.
Flygplanen hjälper till i Medelhavet.

 

Den senaste tiden har många båtar
sjunkit i Medelhavet.
Båtarna smugglar flyktingar.
Båtarna har ofta för många människor ombord.
Nyligen fick en båt problem på Medelhavet.

 

Ett av de svenska flygplanen såg båten.
Flygplanets besättning kontaktade
ett fartyg i närheten.
Fartyget kunde hjälpa båten.
Båten visade sig vara en smuggelbåt
med 351 flyktingar ombord.

 

Foto: baltic-surge.deBy: baltic-surge.de  Bildlicens Länk