Elever ville ha mobilförbud

I Vallstaskolan använder inte eleverna mobiltelefoner. Skolan är nämligen mobilfri. Det är den efter att eleverna fick säga sitt.

 

På Vallstaskolan går 100 barn från förskolan till sexan. I början av förra läsåret fick lärare reda på att elever som inte ägde mobiltelefon mådde dåligt. När de andra satt och knappade på sina mobiltelefoner kände dessa eleverna sig utanför.

 

Lärarna berättade detta för föräldrarna till barnen på skolan. Föräldrarna ville att skolan skulle bli mobilfri. Föräldrarna ville att eleverna skulle börja umgås och leka mer på rasterna.

 

Men lärarna ville inte förbjuda mobiler utan att prata med eleverna först. Därför fick de äldre eleverna ta fram fyra förslag. Sedan fick eleverna rösta om vad de föredrog.

 

Det förslaget som vann innebar att man fick ha med sig sin telefon till skolan. Men man får bara ringa med den. Eleverna måste ha den avslagen i väska eller i bänken. Vill man ringa så får man fråga läraren.

 

Ett år har gått sedan mobilförbudet började. Och det har haft effekter. Gemenskapen mellan elever i olika åldrar har blivit bättre. Det har dessutom satt fart på utelekarna.

 

– Jag ser en otrolig skillnad på skolgården och det är jättehäftigt, säger specialläraren Anna-Karin Ivarsson.

 

– Förr satt många mest inomhus på raster och var mer intresserade av mobilen än varandra, nu sitter vi ofta ute och pratar. Dessutom är färre personer trötta, förr såg man på vissa personers ögon att de hade suttit mycket framför en skärm, säger Alva Skyttner i sjätte klass.

Fundera och diskutera:

Är det många på din skola som sitter med mobiltelefon på rasterna?

Tror du det hade varit bra med ett mobilförbud i skolan? Berätta.

Vad tror du ett förbud hade lett till?

I Vallstaskolan använder ingen mobiltelefoner.
Skolan är nämligen mobilfri.
Och det är eleverna som
bestämt att det ska vara så.

 

På Vallstaskolan finns klasser upp till sexan.
Förut använde många sina mobiltelefoner hela tiden.
Men de som inte hade en telefon kände sig utanför.
Därför fick alla barn på skolan rösta om
mobiltelefoner i skolan.

 

Eleverna röstade att
man får ha med mobilen till skolan.
Men man får bara ringa på den.
Annars ska den vara avstängd i väskan.

 

Och det märks skillnad.
Många leker mer på rasterna.
Och gemenskapen på skolan är bättre.

 

Fundera och diskutera:

 

Är det många på din skola som
sitter med mobiltelefon på rasterna?

 

Tror du det hade varit bra med
ett mobilförbud i skolan? Berätta.

 

Vad tror du ett förbud hade lett till?