Längd i världen

Forskare har räknat ut hur långa man är i olika länder.

Ny forskning visar att Nederländerna har längst män i världen. De längsta kvinnorna bor i Lettland.

 

Forskare har mätt personers längd under hundra år. Det har hänt väldigt mycket under den tiden. I Sverige till exempel är män drygt sex centimeter längre idag än för 100 år sedan. Kvinnorna är ungefär fyra centimeter längre.

 

Det finns en särskild anledning till att forskare kollat hur längden utvecklats under 100 år. Hur barn växer upp och om man får näringsrik mat påverkar hur långa barnen blir. Så genom att mäta hur längden utvecklats över 100 år kan man se hur man har det i landet.

 

Resultaten visar att nederländska män är längst. Kortast är män i Östtimor, det är ett land i Asien. De längsta kvinnorna bor i Lettland. De kortaste kvinnorna bor i Guatemala i Centralamerika. Svenska män ligger idag på plats 15, och svenska kvinnor ligger på plats 17.

 

De längsta människorna bor i dag i Europa. Men resultaten visar att iranska män växer snabbast. Och de snabbast växande kvinnorna bor i Sydkorea.

Forskare har mätt hur långa vi är.
I Nederländerna bor de längsta männen.
De längsta kvinnorna bor i Lettland.

 

Under 100 år har forskare mätt
hur långa människor är.

 

I Sverige är män sex centimeter längre
än för 100 år sedan.
Svenska kvinnor är fyra centimeter längre
än för 100 år sedan.

 

Men längst är män från Nederländerna.
Kvinnor är längst i Lettland.
Hur lång man blir kan bero på
hur bra mat man äter.
Det beror också på
hur långa ens föräldrar är.