Robot lär sig kroppsspråk

Vetenskapsmän har börjat utveckla robotar som kan härma gester.

Robotar fortsätter att utvecklas. Nu har en robot utvecklats som kan prata med hjälp av gester.

 

Idag finns det talande robotar. Men robotar kan fortfarande inte kommunicera lika bra som vi människor kan. En stor anledning till det är att vi människor använder vår kropp när vi pratar. Som till exempel när det är något vi inte vet, då rycker vi på axlarna. Det kallas för kroppsspråk.

 

Kroppsspråk är en viktig del av språket när människor pratar med varandra. Det gör det mycket lättare för oss att förstå varandra.

 

Nu har forskare lärt en pratande robot att använda kända gester, som till exempel axelryckningar. Sedan lät man roboten prata med försökspersoner. Det visade sig att personerna hade lättare att förstå roboten när den använde kroppsspråk.

 

I olika delar av världen använder man olika typer av kroppsspråk. Därför vill forskarna nu utveckla robotar som kan flera kulturers kroppsspråk.

Robotar blir allt mer lik människan.

 

Idag kan robotar prata.
Men de kan inte prata lika bra som oss.
Det beror bland annat på kroppsspråk.

 

När människor pratar rör vi på kroppen.
Att skaka på huvudet kan betyda ”nej”.
Det kallas för kroppsspråk.
Och det är robotar inte så bra på ännu.

 

Men nu har det kommit en robot
som kan använda kroppsspråk.
Det gör att vi förstår den mycket bättre.