Varför dör humlor nu?

Många humlor dör just nu. Forskare är osäkra på varför.

Vid den här tiden på året brukar man hitta mängder av döda humlor runt om i Stockholm. Hur kommer det sig?

 

Just nu kan man hitta många döda humlor. Rasmus hovmöller jobbar som biolog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Han tror att humlornas öde kan bero på trädarten lind. Många humlor hittas medvetslösa eller döda nära trädarten. Men varför vet ingen.

 

– Någonting i lindarna är giftigt för humlorna. Men det går inte hitta vad det är de dör av, säger Rasmus Hovmöller.

 

Några tror att det är sockret som finns i lindens nektar som är boven i dramat. Men det har inte gått att bevisa.

 

Vad som är lättare att bevisa är varför det händer nu. Humlorna har helt enkelt svårare att hitta mat sent på sommaren. Det är för att färre blommor blommar nu. Då får de ta det som finns – till exempel lindblommor.

Just nu dör många humlor.
Men varför det?

 

Nu kan man hitta många döda humlor.
Ingen vet riktigt varför.
Men många tror att
det beror på trädet lind.

 

Många humlor hittas nära lindar.
Antagligen är lindar giftiga för humlorna.

 

Men varför händer det just nu?
Jo, humlorna har svårt att hitta mat nu.
Då får de äta vad de hittar
– till exempel blommor på linden.