Flodkräftan är hotad

Signalkräftor hotar den svenska flodkräftan.

FAKTARUTA

 

Hur kan vi rädda flodkräftan?

 

Flodkräftan är på väg att försvinna. Den är rödlistad av Världsnaturfonden. Det betyder att det är en mycket hotad art. Fiskeriverket och Naturvårdsverket samarbetar nu för att rädda flodkräftan. Det allra viktigaste är att få personer att sluta plantera in signalkräftor i olika vattendrag.

Nu börjar det bli dags att äta kräftor. Men i Sverige finns
det en kräftart som är mycket utrotningshotad – den svenska flodkräftan.

 

I Sverige finns framför allt två sorters kräftor: flodkräftor och signalkräftor. Men signalkräftan kommer inte från Sverige från början. Den infördes i landet i början av 1900-talet.

 

Men att signalkräftan kom till Sverige blev ett problem för flodkräftan. Signalkräftan kan nämligen bära på en sjukdom som kallas kräftpest.

 

De svenska flodkräftorna är inte vana vid kräftpest. De har
därför ingen motståndskraft mot kräftpesten. Det innebär att flodkräftorna dör i vatten där signalkräftor finns. På grund av signalkräftor har den
svenska flodkräftan försvunnit i 97 procent av Sveriges sjöar och vattendrag.

 

Nu är det olagligt att införa signalkräftor i Sveriges vatten. Men en del personer gör det ändå.

 

– Den svenska flodkräftan är hotad och det är till största delen på grund av illegala utsättningar av signalkräftor, säger Annika Lydänge. Hon är biolog på Länsstyrelsen i Blekinge.

 

Nu finns flodkräftan bara i vissa vattendrag i Blekinge. Men snart kan de även försvinna därifrån.

FAKTARUTA


Hur kan vi rädda flodkräftan?Fiskeriverket och Naturvårdsverket
tar hand om svenska vatten.
De tar också hand om djuren i vattnet.

De försöker rädda flodkräftan.
Det försöker stoppa personer
att sätta ut fler signalkräftor.

I Sverige finns två sorters kräftor.
En av dem är flodkräftan.
Men den är mycket hotad.

 

I Sverige finns två sorters kräftor:
flodkräftor och signalkräftor.

 

Signalkräftan kommer inte
från Sverige från början.
När den kom till Sverige
tog den med sig kräftpest.

 

Kräftpest är en sjukdom hos kräftor.
Flodkräftan klarar inte kräftpest.
Att signalkräftan kom var alltså
mycket dåligt för flodkräftan.

 

Nu finns det inte många flodkräftor kvar
Flodkräftan finns bara
i några åar i Blekinge.