Jordbävning i Italien

Italien drabbades i tisdags natt av en jordbävning.

Fakta

 

  • När det är en stor jordbävning så skakar det i marken. Byggnader kan rasa ihop och vägar kan förstöras. Det kan också påverka resten av naturen. Till exempel kan det bli stora vågor på havet. Eller snöras i bergen.
  • Jordbävningar uppstår när jordens yttre delar rör på sig. Man kan säga att jorden är uppbyggt av olika yttre plattor. Plattorna ligger inte still utan rör på sig: mot, åt sidan eller från varandra. I samband med rörelserna kan jordbävningar uppstå.
  • Det är vanligare med jordbävningar på en del platser i världen. I Sverige är det mycket ovanligt med stora jordbävningar. Det beror på att vårt land inte ligger på en plats där två yttre plattor gnider sig mot varandra.

Det har hänt något hemskt i Italien. I tisdags natt var det en kraftig jordbävning. Den lilla staden Amartice drabbades värst. Nu pågår räddningsarbete där.

 

Jordbävningen i Italien ägde rum klockan halv fyra på natten mot onsdag. Jordbävningen mätte 6,2 på richterskalan. Richterskalan används för att mäta jordbävningar. 6,2 på skalan betyder att det är en väldigt kraftig jordbävning.

 

Jordbävningar följs ofta av mindre jordbävningar. De kallas för efterskalv. Jordbävningen i Italien följdes av ett hundratal efterskalv.

 

Värst drabbat av jordbävningen var lilla staden Amartice som ligger i centrala Italien. Flera personer där har dött och skadats av jordbävningen. Stora delar av staden har förstörts. Nu pågår räddningsarbete för att hjälpa personer i staden.

 

I tisdags var det en jordbävning i Italien. Italien ligger i södra Europa. Italien har hög risk för jordbävningar. I Sverige är risken väldigt liten.

 

Det har hänt något hemskt i Italien.
Det har varit en jordbävning.

 

 

I tisdags natt var det
en jordbävning i Italien.
Jordbävningen var väldigt kraftig.

 

Lilla staden Amartice
ligger i mitten av Italien.
Den skadades mycket av jordbävningen.
Nu försöker man hjälpa
personerna i staden.

 

Italien ligger i södra Europa.
De har hög risk
för jordbävningar.
Det har inte Sverige.
Här är risken väldigt liten.