Katter över hela tunnelbanan

En kille tar en selfie framför kattbilderna på tunnelbanan. Foto: The Citizens Advertising Takeover Service

En tunnelbanestation i London har invaderats av katter. Åtminstone på väggarna – all reklam har bytts ut mot kattbilder.

 

På en tunnelbanestation i London har alla reklambilder försvunnit, och istället bytts ut mot kattbilder. Det är en grupp som kallar sig ”Medborgarnas reklamövertagande service” som ligger bakom kattbilderna. Gruppen säger att de har tröttnat på all reklam på väggarna.

 

Och för att minska reklamen tog de hjälp av allmänheten. De bad alla som ville att skänka pengar. Pengarna de fick in räckte för att ersätta all reklam på en tunnelbanestation i London under två veckor. Stationen heter Clapham Common och ligger i södra London. Över 65 kattbilder kommer täcka stationens väggar de närmaste veckorna.

 

”Vi ville inspirera människor att tänka annorlunda om världen och visa att vi har makt att ändra den”, skriver gruppen i ett blogginlägg.

En tunnelbanestation i London
är fylld av katter.
Istället för reklam på väggarna
är det kattbilder överallt.

 

Clapham common är
en station på tunnelbanan i London.
I vanliga fall är det reklam
på väggarna i stationen.

 

Men några tröttnade på reklamen.
Därför samlade de in pengar.
Pengarna räckte för att
ta bort reklamen i två veckor.

 

Clapham common kommer alltså vara
utan reklam i två veckor.
Istället kommer det vara
kattbilder på väggarna.