Skolidrotten inte fysisk nog

Nästa läsår kommer det bli 100 extra undervisningstimmar i idrott på skolorna.

Forskare har tittat närmare på skolidrotten i Sverige. De har kommit fram till att lektionerna i idrott inte ger tillräckligt bra träning.

 

En grupp med forskare har följt 149 elever under 39 idrottslektioner. Eleverna de följt går i årskurs två, fem och åtta. Forskarna har velat se hur idrottslektioner ser ut, och om de ser olika ut för olika åldersgrupper.

 

Det forskarna kommit fram till är att mycket tid under lektionerna går åt till instruktioner. Mycket av lektionerna i forskarnas studie gick också åt till att eleverna skulle lära sig mer om hälsa. Lite mer än var tionde lektion ställdes även in på grund av andra aktiviteter, som till exempel teaterbesök.

 

Till slut var det bara 10-15 minuter av lektionerna som gick åt till riktig fysisk ansträngning. Det är lite tid om man jämför med andra länder. Forskarna tror inte att idrottslärarna är medvetna om hur lite tid som används till fysisk aktivitet.

 

Fundera och diskutera:

 

Beskriv hur skolidrotten är på din skola.

 

Vad tycker du är roligast med skolidrotten?

 

Varför tror du det är bra med fysisk ansträngning?

Idrotten i skolan ger inte så bra träning.
Det har några forskare kommit fram till.

 

Några forskare har följt
149 elever på deras idrottslektioner.
Forskarna ville undersöka
hur idrotten i skolan ser ut.

 

Forskarna kom fram till att
idrotten inte ger så mycket träning.
Bara 10-15 minuter av lektionerna är träning.
Resten av tiden går åt till instruktioner eller
att lära sig om hälsa.

 

Forskarna tycker att 15 minuter
är väldigt lite träning.
Det är mycket mindre än i andra länder.

 

Fundera och diskutera:

 

Berätta om skolidrotten på din skola.

 

Vad tycker du är roligast med skolidrotten?

 

Varför tror du det är bra att träna?