Klimatskatt på flygresor

Regeringen vill att alla som flyger ska betala flygskatt. Skatten ska göra så att flygresorna inte påverkar klimatet lika mycket.

 

Flygplan påverkar klimatet väldigt mycket. De beror bland annat på att flygplan släpper ut mycket koldioxid. Koldioxid bidrar till det som kallas ”den globala uppvärmningen” eller ”växthuseffekten”. Man kan säga att vi får en extra ”filt” runt jorden, och det innebär att jorden sakta blir allt varmare. Det är ett problem för oss som bor på jorden.

 

Därför har regeringen nu föreslagit att alla som flyger ska betala en speciell flygskatt. Tanken är att flygskatten ska göra att vi flyger mindre, och det ska göra att utsläppen minskar.

 

Om flygskatten införs kommer varje resa att kosta mellan 80 och 430 kronor extra. Ju längre resa, desto högre skatt.

 

De flesta vanliga människor tycker att flygskatten är en bra idé, visar en undersökning från Sifo. Men vissa politiker är kritiska. De tror inte att en flygskatt kommer att påverka antalet flygresor särskilt mycket.

Skatt

 

Skatt är pengar som
du betalar till ditt land.
Du betalar skatt när du tjänar pengar
eller när du köper något.

 

I Sverige använder vi skatten
för att betala sjukhus och skolor.

Regeringen vill att alla som flyger
ska betala flygskatt.

 

Flygplan är dåliga för klimatet.
Flygplan släpper ut koldioxid.
Koldioxid gör att jorden blir varmare.
Det är inte bra för människor och djur.

 

Därför vill regeringen att vi ska flyga mindre.
Och de har en idé:
flygskatt.

 

Flygskatt betyder att
en flygresa kommer kosta mer.
Du får betala mer skatt om du flyger långt.

 

När saker blir dyrare
köper vi dem inte lika mycket.
Med flygskatt hoppas regeringen alltså
att vi köper mindre flygresor.
Och det är ju bra för klimatet.