Abborrar älskar gamla granar

Abborar gillar att bo i gamla julgranar. Foto: Johan Fredriksson

Vad händer med alla julgranar när julen är slut? Många blir till värme och el. Andra blir ett hem för abborrar på sjöns botten.

 

Nu är julen slut och många kastar ut julgranen. Om man lämnar sin julgran på rätt plats, så eldas den upp och blir till el och värme.

 

Men det finns också andra sätt att återanvända julgranen. I Karlstad återvinns många julgranar på ett lite annorlunda sätt. Där samlar föreningen Sportfiskarna in gamla granar för att hjälpa fiskar.

 

Föreningen vill hjälpa abborrar – därför samlar de in granar som de sedan att lägga på botten av vikar och sjöar i Karlstad. Abborrarna som finns där gillar att lägga sin rom på snåriga ställen, och då passar gamla granar bra. Granar är bra skydd för fiskarna, och dessutom samlas det insekter och organismer som abborrarnas yngel gillar att äta efter att de har kläckts.

 

Det är första gången Sportfiskarna i Karlstad samlar in julgranar till fiskarna. Men i Stockholm och på några andra ställen har föreningar samlat in granar tidigare år.

 

Länk till bild
Licens tills bild

Nu är julen slut.
Och det är dags att slänga ut julgranen.
Om du bor i Karlstad
kan din gamla julgran hjälpa fiskar.

 

Abborrar gillar att lägga sina ägg
på snåriga ställen.
Då är gamla granar bra.
Därför samlar Sportfiskarna in julgranar.

 

Sportfiskarna är en fiskarförening.
De lägger de gamla granarna i olika sjöar.
I sjöarna blir granarna hem
till abborrarna och deras yngel.