Emojis hjälper oss att visa känslor

Emojis hjälper oss att visa mer när vi skriver. Foto: Shutterstock/Flower travelin man.

Ett rött hjärta eller en smiley som blinkar. Det är två vanliga emojis. Nu säger forskare att emojis hjälper oss att visa känslor.

 

Emojis är små bilderna som man kan använda i stället för text i till exempel sms och sociala medier. Brukar du använda dem? Då är du inte ensam.

 

Nu säger några forskare att emojis gör att vi kan skriva till varandra på ett nytt sätt. De gör att vi kan vara tydligare.

 

Om man bara använder text kan det nämligen vara svårt att visa känslor. När vi pratar kan vi göra gester med händerna, ändra tonen eller göra olika miner. Men i text går ju inte det. Då kan emojis fungera på ungefär samma sätt. De blir ett sätt att snabbt lägga till en känsla när orden inte räcker till.

 

Men det är inte helt enkelt med emojis. Olika människor tolkar emojis på olika sätt. Därför är det inte alltid säkert att den som får emojin tolkar den på det sätt som den som skickade emojin hade tänkt.

 

Emojis är små bilder
som vi använder i till exempel sms.
Brukar du använda dem?
Då är du inte ensam.

 

Några forskare har undersökt emojis.
Forskarna har kommit fram till att
emojis hjälper oss mycket.

 

När vi pratar använder vi ord.
Men vi använder också kroppspråk.
Och vi gör miner och gester.
Det kan vi inte göra när vi skriver.

 

Och just därför är emojis bra.
Emojis hjälper oss att
visa extra saker utöver orden.
Det kan vara till exempel känslor.