Sorterad plast bränns upp

All plast vi lämnar till återvinning blir faktiskt inte återvunnen.

När vi lämnar plast till återvinning ska plasten bli till ny plast. Men nu har det visat sig att mycket av plasten bränns upp istället.

 

Sopsorterar ni i din familj? Plastförpackningar är en av de saker som många sorterar och går till återvinningsstation med. Tanken är att förpackningarna ska bli till ny plast, eftersom det är bättre för miljön.

 

Men nu har det visat sig att mycket av plasten inte alls blir ny plast. I stället bränns den upp, enligt en artikel i tidningen Dagens Nyheter.

 

Mycket av plasten lämnas till ett företag som heter Swerec och jobbar med återvinning. Och det är de som har bränt upp plasten. Företaget har totalt bränt upp 50 000 ton plast. Det är ungefär en femtedel av den plast som personer lämnar till återvinning.

Brukar din familj sopsortera?
Sopsortera är att lämna skräp till återvinning.
Återvinning är att skräpet görs om.
Skräpet blir till nya saker.

 

Att återvinna är bra för miljön.
När vi återvinner
blir det mindre skräp i naturen.

 

Plast är en sak som många sopsorterar.
Men all plast blir inte ny plast.

 

Plasten vi sopsorterar åker till ett företag.
Men företaget återvinner inte all plast.
En del plast bränner de istället upp.
Det är inte bra för miljön.