Stopp för tjej- och killidrott

Snart kommer det kanske bli förbjudet att tjej- och killidrott i skolorna.

I vissa skolor har tjejer och killar egna idrottslektioner. Nu vill politikerna i regeringen förbjuda det.

 

I vissa skolor har tjejer och killar inte idrott tillsammans. Det har diskuterats mycket under
hösten. Många tycker att det är fel. Men skolorna säger bland annat att tjejerna inte skulle vara med på idrottslektionerna annars.

 

I dag bryter inte skolorna mot några regler när de delar upp lektionerna. Men nu vill politikerna i Sveriges regering ändra på det. De säger att de vill förbjuda könsuppdelad
undervisning. Förbudet ska gälla alla ämnen.

 

Skolorna ska få dela upp klassen efter kön ibland om det behövs, men de får inte dela på all undervisning i ett ämne.

 

Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin jobbar med skolfrågor i regeringen. Han tycker att skolorna ska lösa problem på andra sätt än genom att dela på killar
och tjejer.

 

– Är det så att man upplever att man har problem med att ha pojkar och flickor tillsammans så ska man ta tag i de problemen, inte undvika dem genom att helt enkelt skilja könen åt, säger han till Ekot i Sveriges Radio.


Fundera och diskutera:

 


– Har killarna och tjejerna i din skola idrott tillsammans?

– Vad tycker du om det?

– Varför tror du att politikerna vill förbjuda könsuppdelade lektioner?

I vissa skolor har tjejer och killar
inte idrott tillsammans.
En del tjejer vill inte idrotta med killar.
Därför har skolorna delat upp idrotten.

 

Men många tycker det är dåligt
med uppdelade lektioner.
Till exempel finns det ju barn
som varken känner sig som kille eller tjej.

 

Nu har politikerna i regeringen också sagt
att de tycker det är dåligt.
Politikerna vill förbjuda att skolorna
delar upp killar och tjejer på lektionerna.

 

Fundera och diskutera:


– Har killar och tjejer idrott tillsammans
i din skola?

 

– Vad tycker du om det?

 

– Varför tror du att politikerna vill förbjuda
att dela upp tjejer och killar?