Bly i leksaker

En del elektriska leksaker innehåller den förbjudna metallen bly (leksakerna på bilden har ingenting med texten att göra).

Kemikalieinspektionen har hittat bly i flera elektriska leksaker. Bly kan göra människor sjuka och är inte bra för miljön.

 

Kemikalieinspektionen är en myndighet. De jobbar för att vi inte ska skadas av farliga ämnen som kallas kemikalier. Därför gör de bland annat olika undersökningar.

 

Nu har de undersökt hur mycket kemikalier det finns i elektriska leksaker. Då upptäckte de att flera av leksakerna innehöll bly.

 

Det är inte bra om leksaker innehåller bly, eftersom bly kan vara farligt. Det kan göra människor sjuka, och dessutom är det inte bra för miljön.

 

Men man får inte i sig bly om man bara leker med leksakerna. Blyet finns nämligen inuti leksaken och påverkar därför inte den som leker.

 

Däremot kan blyet vara farligt för den som tillverkar leksaken, och för den som tar hand om leksaken när den har slängts. Det är också dåligt om bly kommer ut i naturen.

 

Det är förbjudet att ha bly i leksaker. Därför har Kemikalieinspektionen anmält de företag som tillverkar de elektriska leksakerna. Efter det har företagen slutat sälja leksakerna med bly i.

I Sverige finns en myndighet som
letar efter farliga metaller.
Myndigheten har hittat bly i leksaker.

 

Bly är en sorts metall.
Bly kan göra människor sjuka.
Och det är dåligt för miljön.
Därför är bly förbjudet i leksaker.

 

Leksakerna med bly i
är inte farliga att leka med.
Men de är dåliga för miljön.

 

Det är flera företag som säljer
leksaker med bly i.
Men nu har företagen blivit anmälda till polisen.
Och företagen har slutat sälja leksakerna.