Klimatskeptiker i media

De flesta tycker att vi måste vara snälla mot miljön för att rädda klimatet. Men inte alla.

Vissa personer tror inte att det är människornas fel att klimatet förändras. Nu har de personerna fått ta mer plats i media.

 

Klimatet håller på att förändras och det blir långsamt allt varmare. Man brukar prata om klimathotet. De flesta är överens om att det är vi människor som gör så att klimatet förändras. Men inte alla. De som inte tycker så kallas för klimatskeptiker.

 

Vi-skogen är en svensk organisation som planterar träd i östra Afrika. De har undersökt hur det pratas om klimatet i tidningar och andra medier. Undersökningen visar att det blivit vanligare att klimatskeptiker pratar i media.

 

Under förra året var det tre gånger så vanligt att klimatskeptiker pratade, om man jämför med hur det var för två år sedan. En sak som gjorde att klimatskeptiker tog mer plats var att Donald Trump blev president i USA. Han har sagt att han inte tror på klimathotet, och det har media skrivit mycket om. Enligt undersökningen gjorde det också att andra klimatskeptiker tog chansen att berätta om sina tankar.

 

Fundera och diskutera:

 

Vad kan du om klimathotet?

Tror du att vi människor gör så att klimatet förändras?

Vad gör du för att vara snäll mot miljön?

 

Läs mer om Donald Trump och klimathotet:

 

Trump tror inte på klimathotet

 

Det blir varmare och varmare på jorden.
Det brukar kallas för klimathotet.

 

Många tror att klimathotet beror på människor.
Men det tror inte alla.
De som tror att klimathotet inte beror på människor
kallas klimatskeptiker.

 

Förut såg vi sällan klimatskeptiker
på tv eller i tidningen.
Men nu syns klimatskeptiker ganska ofta
i tidningar och på tv.

 

Att de syns mer
kan bero på USA:s president.
Han heter Donald Trump.
Han tror inte det finns något klimathot.

 

Fundera och diskutera:

 

Vad kan du om klimathotet?

 

Är det människor som förändrar klimatet?

 

Vad gör du för att vara snäll mot miljön?

 

Läs mer om Donald Trump och klimathotet:

 

Trump tror inte på klimathotet