Många är otrygga i skolan

Alla känner sig inte trygga i skolan. wavebreakmedia/Shutterstock.com

Det är många som inte känner sig trygga i skolan. Det visar en ny undersökning från Skolinspektionen.

 

Skolinspektionen är en myndighet som ska se till att skolan i Sverige fungerar bra. Nu har Skolinspektionen gjort en stor undersökning bland elever i Sverige. De har frågat om eleverna känner sig trygga i skolan. De har tittat lite extra på hur de som går i nian har det.

 

Flera av de som går i nian säger att de inte känner sig trygga i skolan. En del känner sig rädda för andra elever. Andra känner sig rädda för vuxna på skolan.

 

Många elever tycker att de vuxna borde göra mer för att eleverna ska känna sig trygga i skolan. Många vet inte heller vem de ska prata med om någon blir dåligt behandlad.

 

Radioprogrammet Ekot har pratat med Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo. Hon tycker inte att det är bra att elever är otrygga.

 

– Vi har ju målet att alla ska känna sig trygga. Då är den här andelen som har svarat negativt fortfarande någonting att jobba med, säger hon till Ekot.

 

Fundera och diskutera:

Hur är stämningen på din skola?
Blir alla elever behandlade på ett bra sätt?
Vad kan man göra om någon blir dåligt behandlad?

Elever i nian säger att de är otrygga i skolan.
Många elever känner sig inte trygga i skolan.
De känner sig kanske rädda för andra elever.
Eller så är de rädda för vuxna på skolan.

 

Eleverna tycker att de vuxna ska göra,
så att eleverna känner sig mer trygga.
Många elever vet inte heller,
vem de ska prata med när de inte är trygga.
Det här är ett problem,
för alla ska känna sig trygga i skolan.

 

Fundera och diskutera:

Känner du dig trygg i skolan?
Känner dina kamrater sig trygga?
Vad ska man göra när någon inte är trygg?