Dålig arbetsmiljö på skolor

Mycket ljud och dålig luft i skolan kan vara jobbigt.

Miljön på många skolor är inte tillräckligt bra. Det visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket.

 

Med arbetsmiljö menas miljön i skolan eller på jobbet. I arbetsmiljö ingår allt sådant som påverkar hur man mår i skolan eller på jobbet, till exempel ljud och luft.

 

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att vi har en bra arbetsmiljö. Nu har de undersökt arbetsmiljön på Sveriges skolor.

 

Undersökningen visar att arbetsmiljön inte är tillräckligt bra i många skolor. Det handlar om många olika saker. Det kan vara dåligt städat i skolorna, luften kan vara dålig och det kan låta mycket. Det kan också vara bråkigt.

 

Åsa Fahlén är ordförande för Lärarnas riksförbund som jobbar för att lärare ska ha det bra på jobbet. Hon tycker att fler borde bry sig om hur det är i skolorna.
– På en vanlig arbetsplats hade man inte accepterat det på samma sätt. Jag vet inte vad det är som gör att arbetsmiljön i skolan inte tas på allvar, säger hon till TT.

En ny undersökning visar att
arbetsmiljön är dålig på många skolor.
Arbetsmiljö betyder
hur det är på jobbet eller skolan.

 

Arbetsmiljö kan handla om många olika saker.
Men på många skolor är det dåligt städat.
På en del skolor är det också
mycket ljud och bråkigt.

På arbetsplatser försöker man alltid
ha en bra arbetsmiljö.
Men arbetsmiljö i skolan
bryr sig inte så många om.

 

Men arbetsmiljön i skolan är viktig.
I dålig arbetsmiljö
blir det svårt att lära sig saker.