Barn och ungdomar rör sig för lite

En fotboll ligger på en gräsmatta. I bakgrunden ligger två barn med huvudena mot varandra och benen korsade.

Barn och unga behöver röra på sig mer, tycker Riksidrottsförbundet.

Barn och ungdomar rör sig för lite. En ny undersökning visar att de flesta rör på sig mindre än en timme om dagen.

 

En ny undersökning visar att barn och ungdomar rör sig för lite. Undersökningen har tittat på barn och unga mellan 6 och 17 år. Den visar att bara 22 % av flickorna och 44 % av pojkarna rör sig minst en timme om dagen. För att må bra ska man röra på sig minst en timme om dagen.

 

Undersökningen visar också att flickor rör sig mindre än pojkar. Och tonåringar rör sig mindre än barn.

 

– Våra barn rör sig för lite. Om inte samhället samlat tar krafttag för att vända utvecklingen kommer ohälsan att öka, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.Stefan Bergh menar också att politikerna måste göra mycket mer för att barn och unga ska börja röra på sig.

Barn och ungdomar rör sig för lite.
Det visar en ny undersökning.

 

För att må bra
ska man röra sig en timme om dagen.
Men det gör inte barn och unga,
visar undersökningen.

 

Undersökningen visar också att
flickor rör sig mindre än pojkar.
Och tonåringar rör sig
mindre än barn.