Mer pengar till skolorna

Ett barn i gul keps skriver med en vit krita på en svart griffeltavla.

Skolorna får mer pengar.

Regeringen ska satsa mer pengar på skolan. Pengarna ska göra så att alla får samma möjlighet att få godkända betyg.

 

Sveriges skolor får pengarna varje år från staten. Nu ska skolorna få 1,5 miljard kronor mer nästa år. Det har regeringen bestämt.

 

Skolorna får pengarna för att det ska bli mer rättvist i skolorna. Just nu har en del elever svårare att lära sig det som krävs i skolan. Det kan bero på att eleverna mår dåligt, inte kan få hjälp med läxorna av sina föräldrar eller något annat. Men ofta slutar det med att eleven inte får godkända betyg och därför inte kan gå gymnasiet.

 

På vissa skolor i landet får varannan elev som inte får tillräckligt många godkända betyg för gymnasiet. De skolorna ska få extra pengar, tycker regeringen.

 

Exakt hur skolorna vill använda pengarna får de bestämma själva. De kan till exempel anställa mer lärare så att det inte blir så många elever i varje klass. Eller så kan skolorna anställa fler kuratorer så att alla elever har någon att prata med om de mår dåligt.

 

Men många som jobbar med och forskar om skolan vill att skolan ska få ännu mer pengar. De vill att skolan ska få 6 miljarder mer varje år. Men de är ändå glada för att regeringen nu ger 1,5 miljarder till skolan nästa år.

De som bestämmer i Sverige
vill att skolorna i Sverige ska bli bättre.
Därför ska skolorna få
en och en halv miljard kronor mer nästa år.

 

Pengarna ska hjälpa alla
att få godkända betyg i högstadiet.
Godkända betyg är viktigt,
för annars får man inte gå gymnasiet.

 

På vissa skolor är det många elever
i samma klass.
Då blir det svårt
för vissa elever att studera.

 

Med de nya pengarna kan skolorna
få fler lärare.
Och då kan alla elever få den hjälp
de behöver.